0 2862 1188
   
  CORPORATE
 
News
Events
Partners
Careers
Contact Us
About Us
 
About Us

Sigma Solutions Softwares & Services

   ซิกมาโซลูชั่นส์ เป็นบริษัทเทคโนโลยีวิศวกรรมสำหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา หรือเรียกย่อ ๆ ว่า CAD / CAE (Computer-Aided Design and Engineering) ก่อตั้งเมื่อปี 2003 ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ด้านกลศาสตร์การคำนวณ บริษัทฯ กำเนิดขึ้นจากแนวคิดที่จะผลักดันเทคโนโลยีการออกแบบและคำนวณเชิงวิศวกรรมให้เข้าสู่ตลาดประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของการพัฒนาตลาด การให้บริการด้านการคำนวณ และการฝึกอบรมแก่ผู้สนใจ มากกว่า 16 ปีแห่งความมุ่งมั่น บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากมายในกลุ่มออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำทั่วโลก อาทิ Dassault Systèmes, MSC Software, Simufact, EDEM, Cradle, FTI ฯลฯ ในการพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้แก่ CATIA, DELMIA, Simulia Abaqus, 3DExperience, MSC Nastran, Adams, Marc, Simufact.Forming/Welding/Additive, XFlow, EDEM ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานของ Dassault ในการฝีกอบรม CATIA และเป็นศูนย์ฝึกอบรม CAE กว่า 10 หลักสูตร สำหรับผู้สนใจตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง

77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap