ซิกมาโซลูชันส์ จัดบรรยายการใช้งานซอฟต์แวร์ EDEM เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาของวัสดุปริมาณมวล
 
ซิกมาโซลูชันส์ ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ จัด Workshop
การวิเคราะห์พลศาสตร์การไหลสำหรับการออกแบบรถยนต์ด้วยซอฟต์แวร์ XFlow
 
ซิกมาโซลูชันส์ จัดงาน 2016 MSC S SIMULATION AND ANALYSIS CONFERENCE
 
17/02/2017
Discrete Element Method and Applications with EDEM (ปิดลงทะเบียน)
 
02/03/2017
FREE OFFER: CATIA V5 Part Design Training รับจำนวนจำกัด...สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 
06/10/2016
2016 MSCs Simulation and Analysis Conference (ปิดลงทะเบียน)
 
 
   
FINITE ELEMENT ANALYSIS [FEA] MSC Nastran I Marc I Dytran I Actran I LS Dyna
PRE/POST PROCESSOR Patran I MSC Apex
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS XFlow
3D DESIGN AND MANUFACTURING CATIA I DELMIA
MULTI BODY MOTION AND CONTROL SYSTEM ADAMS I Easy5
METAL FORMING Simufact.forming I DYNAFORM
WELDING SIMULATION Simufact.welding
FEA FOR DESIGNER Jupiter-Designer
DURABILTY Fatigue
DISCRETE ELEMENT METHOD EDEM
COMPOSITE MATERIALS MODELING Digimat
บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด
77/95 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2862-1188 แฟกซ์ 0-2862-2405
Home I Solutions I Training Center I PR News I Events I Services I Contact Us
COPYRIGHT© 2015 SIGMA SOLUTIONS Co.,Ltd. All Rights Reserved.