ซิกมาโซลูชั่นส์ จัดอบรมทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ควรรู้ เพื่อต่อยอดสู่การวิเคราะห์ชั้นสูง
 
ซิกมาโซลูชั่นส์ เปิดให้ลูกค้าได้ทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ยอดนิยม CATIA
 
ซิกมาโซลูชั่นส์ แนะนำ MSC Marc ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างที่ทำจากยางด้วยวิธี Finite Element Method
 
24/06/2016
การออกแบบระบบกลไกการเคลื่อนที่เครื่องจักรกลด้วย Adams Machinery
 
26/05/2016
CATIA Plastic Engineering from Design through Filling Simulation
 
 
   
FINITE ELEMENT ANALYSIS [FEA] MSC Nastran I Marc I Dytran I Actran I LS Dyna
PRE/POST PROCESSOR Patran I MSC Apex
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS XFlow
3D DESIGN AND MANUFACTURING CATIA I DELMIA
MULTI BODY MOTION AND CONTROL SYSTEM ADAMS I Easy5
METAL FORMING Simufact.forming I DYNAFORM
WELDING SIMULATION Simufact.welding
FEA FOR DESIGNER Jupiter-Designer
DURABILTY Fatigue
DISCRETE ELEMENT METHOD EDEM
COMPOSITE MATERIALS MODELING Digimat
บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด
77/95 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2862-1188 แฟกซ์ 0-2862-2405
Home I Solutions I Training Center I PR News I Events I Services I Contact Us
COPYRIGHT© 2015 SIGMA SOLUTIONS Co.,Ltd. All Rights Reserved.