0 2862 1188
   
  CORPORATE
 
News
Events
Partners
Careers
Contact Us
About Us
 
Partners
Dassault Systèmes

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 3 มิติเพื่อการออกแบบชั้นแนวหน้าและเป็นที่นิยมทั่วโลก เช่น CATIA, DELMIA, Abaqus เป็นต้น และเป็นต้นแบบของ Platform ชั้นนำอย่าง 3DExperience โดยยึดถือเรื่องความโดดเด่นก้าวล้ำทางนวัตกรรม นำประสบการณ์ของลูกค้ามาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ พัฒนาการทำงานให้เข้าไปสู่รูปแบบของการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม


MSC Software

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยให้วิศวกรสามารถวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปของต้นแบบเสมือน ซึ่งเป็นที่นิยมมากในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมในการนำไปใช้วิเคราะห์ จำลองชิ้นงานและทดสอบความเสี่ยงในตัวสินค้าที่คิดค้นขึ้น


Simufact

ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่จะช่วยวิศวกรในการจำลองการขึ้นรูปโลหะก้อนและกระบวนการผลิตทั้งในรูปแบบร้อน เย็น และกึ่งร้อนกึ่งเย็น ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการเสียรูปของโลหะ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตและแม่พิมพ์ได้อย่างเหมาะสม จึงช่วยลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปได้อย่างเหมาะสม


DEM Solutions

ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ EDEM เพื่อการจำลองการเคลื่อนที่ของวัสดุเสมือนจริงซึ่งเป็นที่นิยมมากในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เหมืองแร่ อุปกรณ์การเกษตรกรรม โดยมุ่งพัฒนาด้านงานดีไซน์ เพิ่มคุณภาพงาน ลดค่าใช้จ่าย เสริมสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษาแก่สถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก


ETA

ผู้พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย DYNAFORM เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยวิศวกรในการจำลองการทำงานของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างต้นแบบเสมือนจริง จึงช่วยลดวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยรวมและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล


TechnoStar

บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Jupiter-Designer ที่มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ CAE ที่มีความซับซ้อนให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap