0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
FormingSuite Sculptured Die Face
Fast die face design for deep drawn panels
 
DOWNLOAD
Sculptured Die Face Brochure
 

FormingSuite® Sculptured Die Face

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้วิศวกรผู้ใช้งานสามารถออกแบบ Morph Die Face เพื่อการติดตามกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นได้อย่างแม่นยำ ซึ่งในการดึงขึ้นรูปต้องการวัตถุดิบพิเศษ (Die Face) เพื่อให้เกิดการไหลของเนื้อเหล็ก ภายในไม่กี่นาทีซอฟต์แวร์ก็จะสามารถคำนวณพื้นผิวนับร้อยที่ทดแทนรูปแบบการขึ้นรูป เพื่อให้ได้มาซึ่ง Blank Shape และเส้นทางการดึงเหล็กที่ถูกต้อง นี่คือสิ่งจำเป็นสำหรับการประเมินต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนทางด้านอุปกรณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ วิศวกรผู้ใช้งานจำเป็นต้องทราบเส้นทางการดึงเหล็กเพื่อที่ควบคุมการไหลของเนื้อเหล็ก การจะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น การพิจารณา Die Tip เพื่อให้ทราบถึงความลึกของการดึงที่น้อยที่สุด, จุดที่ Punch สัมผัสวัตถุดิบครั้งแรก, การบาลานซ์มุมองศาในการ Trim เพื่อลดการทำงานของ Cam, การสร้างพื้นผิว Binder, การสร้างเส้น Punch Opening line, การสร้าง Addendum เหนือเส้น Trim line ของชิ้นงาน เป็นต้น จะมาอยู่ในกระบวนการประมวลผลของซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบทางเรขาคณิตพื้นฐานในขั้นแรกของการวิเคราะห์

ยิ่งไปกว่านั้น วัตถุดิบอื่น ๆ ยังถูกเพิ่มเข้าไปในชิ้นงานดั้งเดิมเพื่อให้เกิดการไหลของเนื้อเหล็กจากชิ้นงานไป Binder เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยซอฟต์แวร์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานได้เสมือนการทำงานจริงมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการไหลของเนื้อเหล็กในพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งทั้งหมดคือความพยายามที่จะทำให้วิศวกรผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการประเมินต้นทุน จากทั้งข้อมูลในการออกแบบทางวิศวกรรม และข้อมูลทางด้านต้นทุนของวัตถุดิบ ด้วยความแม่นยำและความเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

Highlight

  • สร้าง Model การขึ้นรูปครั้งแรกเพื่อประเมินต้นทุนด้านวัตถุดิบและเส้นทางการดึงเหล็ก
  • ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน Flanges บน Punch Face, Die Face หรือ Binder
  • เพิ่มประสิทธิภาพการปรับทิศทางของแม่พิมพ์ เพื่อลด Undercut, Draw Depth ขณะที่วิเคราะห์เงื่อนไขการ Trim, Draft Angle และ Undercuts
  • สร้างรูปแบบทางเรขาคณิตของ Curved Binder ที่ซับซ้อนและปรับเปลี่ยนได้เพื่อความยืดหยุ่นทางด้านธุรกิจ
  • พัฒนาเส้น Trim line ของ Flange, Hem และ Extrusion Geometry อย่างแม่นยำเพื่อทำพื้นผิวแม่พิมพ์ (Die Surface)

 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap