0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
FormingSuite® Professional
Robust stamping simulation for sheet metal components
 
DOWNLOAD
FormingSuite Professional Brochure
 

FormingSuite® Professional

เป็นซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกรผู้ใช้งานในการออกแบบและศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการขึ้นรูปและวิเคราะห์ออกแบบชิ้นงานโลหะแผ่น ให้สามารถระบุปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิศวกรรมของวัสดุ โดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้ประหยัดเงินและเวลาในการออกแบบเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทำให้การวิเคราะห์การขึ้นรูปโลหะแผ่นมีความแม่นยำ ซึ่งในการวิเคราะห์ชิ้นงานใดก็แล้วแต่ วิศวกรผู้ใช้จะมองเห็นภาพการวิเคราะห์โดยรวมผ่านซอฟต์แวร์ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นรูปแบบการไล่ระดับสีอย่างชัดเจน ผลที่ได้รับคือความสามารถคาดการณ์ในเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับรอยแตก รอยร้าว ความหนา และการคืนกลับของชิ้นงาน ก่อนที่จะเอาไปใช้ในสถานการณ์จริง ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในระยะการออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นต้น ทำให้สามารถลดจำนวนครั้งในการทดลองจริง และย่นเวลาสู่ระยะ Mass Production ได้อีกด้วย

FormingSuite® Professional สามารถจำลองสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับการทำงานขึ้นรูปจริง ๆ ซึ่งผู้ใช้งาน ได้แก่ วิศวกรต้นทุน วิศวกรผลิตภัณฑ์ และวิศวกรเครื่องมือ จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านต้นทุนการผลิต ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต และด้านเครื่องมือที่ใช้ในไลน์การผลิต โดยในระยะการออกแบบผลิตภัณฑ์ เราจะได้เห็นรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ซี่งช่วยให้วิศวกรสามารถวิเคราะห์การขึ้นรูปได้ภายในไม่กี่วินาที โดยในกระบวนการวิเคราะห์สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ด้าน Finiter Element อื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ LS-DYNA ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูการขึ้นรูปได้หลายระยะ การตัดแต่ง และการดูการดีดกลับของชิ้นงาน หรือแม้กระทั่งดูความเค้นหรือความเครียดที่เกิดขึ้นทั่วชิ้นงาน เป็นต้น เพื่อที่จะทราบได้ว่าการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์มีความผิดปกติหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดจะช่วยลดความยุ่งยากในระยะการออกแบบและการทดลองกับชิ้นงานด้วยเครื่องมือจริง ซึ่งจะเสียทั้งเงินและเวลากว่ามาก ช่วยทำให้การควบคุมต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Highlight

  • การวิเคราะห์การขึ้นรูปงานโลหะแผ่นที่ใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพื่อดูผลที่ใกล้เคียงความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด 
  • มีรูปแบบการใช้งานที่เรียบง่าย โดยใช้การประมวลผลที่รวดเร็ว
  • มีพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง ช่วยลดขั้นตอนการ Trial ลงได้มาก
  • การวิเคราะห์จะให้สิ่งที่จำเป็นต่อการใช้งานของวิศวกร เช่น Safety Zone, FLD, Material Thinning, Major/Minor Strain และ Spring Back
  • ในตอนท้ายเมื่อต้องการใช้งานข้อมูล ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และการออกแบบเครื่องมือ ก็สามารถสรุปรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ Powerpoint เพื่อให้วิศวกรนำไปใช้งานต่อได้อย่างง่ายดาย 

 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap