0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
Jupiter-Designer
Make development cycle short and cost effective
 
DOWNLOAD
Jupiter-Designer Datasheet
VDO LINK
 

Jupiter Designer 

เป็นซอฟต์แวร์ด้าน FEA ราคาประหยัดสำหรับคำนวณด้านโครงสร้างโดยทั่วไป เหมาะสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบและต้องการตรวจสอบพฤติกรรมของโครงสร้าง อาทิ ความเค้น การเสียรูป ความร้อน การสั่นสะเทือน ความเค้นอันเนื่องจากความร้อน ฯลฯ ซอฟต์แวร์ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเหมือน 3D CAD ทั่วไป สามารถสร้างและแก้ไขโมเดลได้อย่างรวดเร็ว สร้างโมเดลประกอบ (Assembly) ขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อที่หลากหลาย คำนวณด้วยเทคโนโลยีของ Nastran ที่รวดเร็ว แม่นยำ และได้รับการยอมรับทั่วโลก มีการแสดงผลที่หลากหลาย และเชื่อมโยงไปสู่การนำเสนอได้โดยสะดวก


Highlights

  • GUI ใช้งานง่ายในรูปแบบ Windows โดยทั่วไป
  • มี Undo/Redo ไม่จำกัดจำนวน
  • มี Assembly Tree ทำให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูลและจำแนกชิ้นส่วน
  • สามารถป้อนข้อมูลด้วยหน่วยมาตรฐานใดก็ได้ ซอฟต์แวร์จะทำการเปลี่ยนให้อัตโนมัติ
  • ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี VBO และ New OpenGL ทำให้ระบบกราฟฟิกลื่นไหล สามารถแสดงและหมุนโมเดลกว่า 10 ล้าน node ได้โดยไม่ติดขัด
  • สามารถสร้างผิวสัมผัสจำนวนมากในโมเดลประกอบทั้งในแบบ Glue และ Touch ได้โดยอัตโนมัติ
  • มีเอลิเมนต์ที่หลากหลายในแบบ 0D, 1D, 2D, 3D
  • มีรูปแบบ Boundary Conditions ที่มากมายเพียงพอต่องานวิศวกรรมทั่วไป
  • คำนวณด้วย Solver ที่มีรูปแบบการกำหนดค่ามาตรฐานเหมือน Nastran ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ FEA อื่นๆ
  • มีการแสดงผลที่รวดเร็ว สวยงาม อีกทั้งสร้างรายงานได้แบบอัตโนมัติ

 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap