0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
SC/Tetra
Thermo-fluid analysis with unstructured mesh
 
DOWNLOAD
SC/Tetra Brochure
VDO LINK
 

SC/Tetra 

ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์พลศาสตร์การไหลโดยทั่วไป มีจุดเด่นที่ใช้งานง่าย คำนวณเร็ว ให้ผลการคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งยังใช้หน่วยความจำน้อยกว่าซอฟต์แวร์ในระดับเดียวกัน เป็นที่นิยมมากสำหรับใช้ในการจำลองพลศาสตร์ด้านอากาศสำหรับรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก การประเมินอุปกรณ์เครื่องใช้แบบหมุนเวียน เช่น พัดลม เครื่องสูบน้ำ การทำนายการเกิดโพรงอากาศและการกัดเซาะในอุปกรณ์ต่าง ๆ การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักล้างต่าง ๆ การวิเคราะห์การไหลของท่อและหัวฉีดภายใน การวิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมี ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์ ตัวเร่งปฏิกิริยา เตาเผา และ CVD รวมถึงการวิเคราะห์การไหลแบบหลายเฟส เช่น การผสมผสาน การแข็งตัว การหลอมละลาย จุดเดือด และการควบแน่น เป็นต้น

Highlights

  • High Speed Automatic Meshing: สร้างเมชสำหรับโมเดลขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
  • Automatic Mesh Refinement: ปรับแก้เมชอัตโนมัติในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงคำตอบสูงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการคำนวณ
  • Free Surface Flow: จำลองการไหลของพื้นผิวระหว่างก๊าซและของเหลว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ด้านผลกระทบของคลื่นที่มีต่อเรือ หรือการสั่นสะเทือนในถังน้ำมัน
  • Dynamics: ควบรวมการวิเคราะห์ร่วมกับการเคลื่อนที่ตามหลักพลศาสตร์ของของแข็ง
  • Cavitation: วิเคราะห์ปัญหาและทำนายการเกิด cavitation เช่น การกัดเซาะ หรือความดันของของเหลวที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบของใบพัดใต้น้ำที่หมุนด้วยความเร็วสูง
  • Overset Mesh: สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุหลายโดเมนด้วยวิธีการซ้อนทับเมช
  • Chemical Reaction: วิเคราะห์การเกิดปฏิกริยาเคมีร่วมกับการไหล
  • Multi-Phase Flow: วิเคราะห์การไหลแบบหลายเฟส เช่น การผสม การแข็งตัว การหลอมละลาย การเดือด การควบแน่น เป็นต้น

  
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap