0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
CATIA V5
The world’s engineering and design leading software for product 3D CAD design excellence.
 
DOWNLOAD
CATIA for Automotive Suppliers
CATIA for Yacht
CATIA for Aerospace Supply Chain
VDO LINK
 

CATIA V5 

เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบด้านวิศวกรรมในสามมิติที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ได้รับการยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลายระดับโลก ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบราง อากาศยาน เครื่องจักรกล เป็นต้น ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ใช้งานง่าย ครอบคลุมการสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จึงเป็นที่นิยมในการใช้สำหรับออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ (Part) ชิ้นงานประกอบ (Assembly) การเขียนแบบ 2 มิติ (Drafting) การออกแบบรูปทรงของผิวชิ้นงาน (Surface shape) นอกจากนี้ยังสามารถจำลองการเคลื่อนที่ของระบบกลไก วิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง การออกแบบระบบไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ระบบท่อ ตลอดจนระบบไฮดรอริกส์ ซึ่งมีเครื่องมือที่แยกหน้าต่างการทำงานในส่วนต่าง ๆ ออกมาอย่างชัดเจน รวมถึงมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ช่วยในการสร้างแบบจำลองได้อย่างง่ายดายและสามารถสร้างรูปทรงที่สลับซับซ้อนออกมาได้อย่างรวดเร็วและใกล้เคียงกับชิ้นส่วนจริงมากที่สุด จึงเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบวิศวกรรมที่มีความสามารถหลากหลาย เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาในการออกแบบ ลดต้นทุนอันเกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบ สามารถผลิตชิ้นงานที่มีดีไซน์ได้อย่างก้าวล้ำนำสมัย

 

CATIA V5 ประกอบด้วยโมดูลมากมาย อาทิ

  • Part Design โมดูลนี้มีหน้าที่ในการออกแบบชิ้นงานจากสองมิติให้เป็นวัตถุสามมิติและมีการเชื่อมโยงไว้กับโมดูลของ Sketcher ซึ่งจะมีเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้ง่ายดายและรวดเร็ว มีสูตรสำหรับการคำนวณโดยไม่จำเป็นต้องกดเครื่องคิดเลข เพียงแค่ป้อนค่าตัวแปรต่าง ๆ เข้าไป และยังมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกอีกมากมาย เช่น เครื่องมือวัด เครื่องมือในการตรวจสอบต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนของการบันทึกข้อมูลของโมดูลนี้ สามารถบันทึกเป็นไฟล์กลางได้หลายนามสกุล เช่น STEP IGES STL เป็นต้น
  • Surface Design เป็นเครื่องมือออกแบบพื้นผิวที่ช่วยให้สามารถสร้างรูปทรงทั้งแบบง่ายๆ และแบบซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คุณลักษณะของเส้นโครงสามมิติและพื้นผิว มีเครื่องมือจำนวนมากสำหรับการสร้างและแก้ไขการออกแบบรูปร่าง วิธีการอ้างอิงตามแบบงานที่มีอยู่จะช่วยให้การออกแบบและการใช้งานง่ายขึ้น มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบรูปทรงมีความแม่นยำสูง มีกล่องข้อความช่วยแนะนำขณะใช้งาน สามารถใช้งานร่วมกันได้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ใน CATIA V5 เช่น Part Design, FreeStyle, Imagine & Shape และอื่นๆ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบตั้งแต่แนวคิดเริ่มแรกจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้
  • Assembly Design มีหน้าที่ในการประกอบชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นโดยการออกแบบในส่วนของ Part Design หรือนำชิ้นงานจากซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่บันทึกเป็นไฟล์กลางมาประกอบก็ได้ โมดูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบเครื่องจักรหรือการออกแบบชิ้นส่วนโดยทั่วไป เพราะมันสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงานหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยมีจุดเด่นด้านงานประกอบ สามารถประกอบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนมาก ๆ โดยจะไม่มีอาการค้างหรือตอบสนองช้า และยังสามารถนำความสัมพันธ์ในโมดูลนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างได้ด้วย
  • Drafting เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและกำหนดรายละเอียดของชิ้นงานจากแบบงานสามมิติไปยังแบบงานสองมิติ หรือสร้างรายละเอียดแบบงานจากสองมิติ ทั้งรายละเอียดในการผลิต การประกอบ  และอื่นๆ Drafting ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สร้างรายละเอียดของความซับซ้อนที่แตกต่างกัน รวมทั้งให้มิติของแบบ คำอธิบายประกอบ และองค์ประกอบการปรับแต่งให้กับแบบ และโมดูลนี้สามารถบันทึกไฟล์นามสกุล dxf, dwg, pdf, jpg และอีกหลายชนิดได้
  • Analysis โมดูลนี้ใช้ในการทดสอบชิ้นส่วนที่ออกแบบมาเพื่อจำลองโหลดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับชิ้นงาน และแสดงให้เห็นว่าชิ้นงานได้รับผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้จุดที่อันตรายที่สุดของชิ้นงาน ซึ่งช่วยในการคิดวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (Computer Aids Engineering: CAE) ในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับความต้องการภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายกับนักออกแบบเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างหลากหลายด้าน เพื่อใช้ในการประเมินและตัดสินใจเลือกแบบที่ดีที่สุด
  • Reverse Engineering เป็นโมดูลที่ใช้ในการทำงานด้าน Reverse Engineering ได้แก่ Digitized Shape Design และ Quick Surface Reconstruction ทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Reverse Engineering ได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยข้อมูลมีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง สามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังการทำงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) และกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถนำฟังก์ชัน Reconstruction Surface เพื่อสร้างพื้นผิวให้กับชิ้นงานเพียงแค่คลิกครั้งเดียว และนำจุดเด่นด้าน Surface มาปรับปรุงพื้นผิวเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพมากขึ้นไปอีก เป็นการเตรียมชิ้นงานสำหรับดำเนินงานขั้นตอนต่อไป เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรง เป็นต้น
  • ฯลฯ 

 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap