0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
Actran
Rich and powerful acoustic features for your simulation needs
 
DOWNLOAD
Actran Brochure
Actran Acoustics
Actran AeroAcoustics
Actran VibroAcoustics
Actran VI
Actran DGM
Actran TM
Actran for Nastran
VDO LINK
 

Actran 

ซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาด้านเสียงโดยเฉพาะ ทั้งทางด้าน Acoustic Vibro-acoustic และ Aero Acoustic  โดยมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับการออกแบบยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบเรื่องเสียง ดังเช่นการวิเคราะห์การแผดเสียงของเครื่องยนต์ การออกแบบโครงสร้างห้องโดยสารรถยนต์และวัสดุดูดซับเสียงให้สามารถเก็บเสียงเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร การออกแบบระบบท่อไอเสีย รวมถึงการออกแบบอุปกรณ์ด้านอิเล็คทรอนิกส์ เช่น ลำโพง กล้อง ฮาร์ดดิสก์ เพื่อลดความเข้มของเสียงเป็นต้น

Actran ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยีไฟไนต์เอลิเมนต์ สำหรับโครงสร้างที่มีขอบเขตของเสียง ไปจนถึงเทคโนโลยี Infinite element สำหรับการวิเคราะห์เสียงที่อยู่ในระบบเปิดหรือไม่มีขอบเขตจำกัดของเสียง โดยแหล่งกำเนิดของเสียง สามารถเกิดจากแหล่งกำเนิดโดยตรง เกิดจากการสั่นสะเทือน หรือเกิดจากภาวะปั่นป่วนของการไหล โดยการกระจายของเสียงสามารถเคลื่อนผ่านไปในอากาศ ในภาวะอากาศหยุดนิ่ง และมีการไหล สามารถเคลื่อนไปในของแข็ง เคลื่อนผ่านวัสดุมีรูพรุน หรือวัสดุดูดซับเสียงประเภทต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ถึงผลการสะท้อนกลับของเสียง Actran สามารถทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ FEA ด้านโครงสร้างชั้นนำ อาทิ Nastran, Abaqus, Ansys เพื่อคำนวณควบรวมในด้านการสั่นสะเทือน หรือร่วมกับซอฟต์แวร์ด้านการไหลชั้นนำ เช่น Fluent, StarCD, PowerFlow เพื่อประมวลผลด้าน Aero Acoustic

Actran VI เป็น Pre/Post ที่ถูกพัฒนาเฉพาะสำหรับงานด้านเสียงที่ใช้ร่วมกับส่วนการคำนวณในตระกูล Actran มีกราฟิกที่ใช้งานง่าย สามารถนำเข้าโมเดลจาก CAD หลากหลายประเภท รวมถึงนำเข้าแบบจำลอง FEA จาก Nastran, Ansys, Patran เพื่อควบรวมการทำงานร่วมกันกับการวิเคราะห์โครงสร้าง นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการสร้างโมเดลที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลาย สวยงาม เพื่อให้วิศวกรด้านเสียงสามารถเก็บข้อมูลการคำนวณเพื่อพัฒนาการออกแบบให้ดีขึ้น

 

ท่านสามารถใช้งาน Actran ผ่านระบบ Token ด้วยซอฟต์แวร์


 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap