0 2862 1188
 
  TRAINING
CATIA Training

ศูนย์ฝึกอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ CATIA ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งานอย่างเป็นขั้นตอนจากผู้สอนที่มากประสบการณ์ ด้วยแบบเรียนและแบบฝึกหัดมาตรฐาน สามารถต่อยอดไปสู่การสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรจาก Dassault Systèmes 

 


การใช้ FEA เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางวิศวกรรม
หลักสูตรพื้นฐานการใช้งาน CATIA V5
การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย CATIA V5
     
เทคนิคการออกแบบพื้นผิวของชิ้นงาน
การสร้างโมเดลด้วยวิศวกรรมย้อนรอย
การวิเคราะห์โครงสร้างแบบไม่เป็นเชิงเส้นตรงและการถ่ายเทความร้อน
     
การกัดชิ้นงานบนพื้นผิววัสดุในรูปแบบต่างๆ
 
 
     
 
COURSE SCHEDULE
 
หมายเหตุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การอบรม โทร. 0 2862 1188

หรืออีเมล info@sigmasolutions.co.th 

ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap