0 2862 1188
 
  TRAINING
CATIA Certification Program

ศูนย์การสอบเพื่อวัดระดับความเชิ่ยวชาญของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ CATIA V5 ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร CATIA V5 Certification ซึ่งได้รับการรับรองจาก Dassault Systèmes บริษัทผู้คิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์ CATIA ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

 


การเตรียมความพร้อม จุดมุ่งหมายในการสอบ
...โปรดอ่าน...
ประกาศนียบัตรรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษ
ประกาศนียบัตรรับรองทักษะ ความรู้ ในการสร้างแบบจำลองขั้นสูง
     
ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง
 
 
     
 
 
หมายเหตุ

เปิดสอบทุกวันจันทร์ในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การอบรม โทร. 0 2862 1188

หรืออีเมล info@sigmasolutions.co.th

 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap